KIϟϟ Anos 2000

Discografia KIϟϟ - Anos 2000
Tommy Thayer - The Spaceman II
Eric Singer - The Catman II

RASCUNHO

KIϟϟ with Tommy Thayer and Eric Singer
KIϟϟ - Modern Day Delilah 


Nenhum comentário:

Postar um comentário